THỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.“ – Theo Khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh cá thể không phải là một loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp cũng không có định nghĩa cụ thể về hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh được quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Điều kiện để đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể:

Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Chủ hộ kinh doanh là cá nhân, thành viên hộ gia đình  có năng lực hành vi dân sự đầy đủ trừ trường hợp tại khoản 1 điều 85 nghị định 01/2021/NĐ-CP.

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

– Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Thủ tục thực hiện thành lập Hộ kinh doanh cá thể:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể, gồm:

 Tên giấy tờ  Mẫu đơn, tờ khai  Số lượng
 (i) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;  Phụ lục III-1.docxThông tư 01/2021/TT-BKHĐT  Bản chính: 1
Bản sao: 0
 (ii) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;  Bản chính: 1
Bản sao: 0
 (iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;  Bản chính: 0
Bản sao: 1
 (iv) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.  Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể: 

Người thành lập hộ kinh doanh cá thể hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Hoặc địa phương nào có cổng thông tin hoặc có thể tiếp nhận trực tuyến thì không cần phải đến tận trụ sở để nộp và nhận kết quả. (Chi tiết liên hệ)

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Bước 4: Nhận kết quả thành lập hộ kinh doanh cá thể:

– Lấy kết quả trực tiếp: Mang đầy đủ hồ sơ và giấy tờ pháp lý bản gốc theo (Nếu nộp trực tuyến thì in thêm giấy biên nhận) tới bộ phận 01 cửa trả kết quả của UBND cấp huyện nơi tiếp nhận hồ sơ để lấy kết quả.

– Lấy kết quả qua đường bưu điện: Liên hệ với UBNĐ để được hỗ trợ.

Bước 5: Đăng ký thuế sau thành lập hộ kinh doanh cá thể:

Đăng ký thuế (Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 thì việc đăng ký thuế sẽ được hệ thống tích hợp tự động, không phải mất công đi lại, tránh rủi ro cho cá nhân, cũng như là giảm tải thủ tục hành chính cho cơ quan nhà nước, chi tiết tham khảo tại: thông tư 02/2023/TT-BKHĐT).

Về đăng ký thuế thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện cho hộ kinh doanh phải tới cơ quan chi cục thuế cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để đăng ký thuế và thực hiện khai thuế khoán. (Chi tiết)

Cách thức thực hiện:

 Hình thức nộp  Thời hạn giải quyết  Phí, lệ phí  Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lệ phí :  Đồng (- Mức lệ phí cụ thể do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC).)Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 100.000 VNĐ Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Địa chỉ tiếp nhận HS: Trụ sở cơ quan (Từ ngày 01 tháng 07 năm 2023 việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh sẽ hoàn toàn trực tuyến, chi tiết tham khảo tại: thông tư 02/2023/TT-BKHĐT)

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể - Luật Nhân Dân

Những khách hàng nào thì cần dịch vụ của chúng tôi – để có thể thành lập hộ kinh doanh cá thể?

Chủ các shop online, chủ các cửa hàng, quán ăn… đang kinh doanh tự phát cần thành lập hộ kinh doanh cá thể;

Các Starup, khởi nghiệp mà mới ở quy mô nhỏ, mới trong giai đoạn bạn đầu;

Những hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động cần: thay đổi trụ sở, người đại diện trước pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh….

Leave Comments

Scroll
0966.668.656
0966668656